High Tech Campus IJmond

Als Stichting IJmond IJzersterk willen we graag een duurzame, groene en gezonde toekomst van de IJmond realiseren (https://ijmondijzersterk.nl/). Tata Steel is druk bezig met haar strategisch plan groen Staal voor 2030. Juist die nieuwe procesinstallaties bieden nieuwe innovatieve kansen voor het bedrijfsleven in de IJmond en ook daarbuiten. Daarbij kan gedacht worden aan energie en waterstoftechnologie in samenhang met de energietransitie in zijn algemeen, maar ook aan verwerking van nieuwe groene stalen producten. Als Stichting denken wij dat zulks mede gerealiseerd kan worden door (innovatieve) bedrijven bij elkaar te brengen op een high tech campus IJmond. Door fysiek dicht bij elkaar te zitten kunnen allerlei positieve ontwikkelingen ontstaan.

OV IJmond heeft in februari 2023 het Manifest: de eerste groene industriezone gepubliceerd ondersteund door vele bedrijven in de IJmond. Dit Manifest vraagt om een actieve ondersteuning van initiatieven in de IJmond om de transitie goed in te zetten en is daarmee aanvullend aan wat de stichting zoekt.

Specifiek wordt genoemd Techport (https://www.techport.nl/). Techport vormt in principe is een mooi “kiemzaadje”. Deze organisatie voert innovatieve projecten uit in een fieldlab setting. Techport zou door verdere opschaling een mooi pad kunnen zijn naar zo’n campus.

D66 Beverwijk heeft in haar lokale verkiezingsprogramma het plan opgevat om een duurzaamheidscampus te realiseren om de nodige groene technische mensen op te leiden (https://d66.nl/beverwijk/wp-content/uploads/sites/251/2022/02/D66-Beverwijk_verkiezingsprogramma_GR2022.pdf). Daarmee zou een aanvullende onderwijscomponent gerealiseerd kunnen worden. Immers de technici van de toekomst moeten wel nog opgeleid worden. Evenwel duplicatie van initiatieven elders is weinig zinvol, de high tech campus IJmond zou juist meerwaarde moeten brengen t.o.v. wat elders al gebeurt. Een kritische succesfactor is evenwel dat meer educatie en bedrijvigheid ook meer woningen vraagt. Mensen moeten in de IJmond kunnen wonen én werken.

Dus allengs komen meer en meer facetten in beeld.

Dus als stichting zouden graag willen laten onderzoeken hoe zo’n high tech campus IJmond gerealiseerd zou kunnen worden met de beste kansen en zonder dubbelingen met andere regio’s. Evenwel als kleine stichting hebben we de expertise en de middelen niet om zo’n haalbaarheidsstudie uit te voeren, dus we zijn zoekende of er andere organisaties zijn die ons op weg zouden kunnen helpen, wellicht dat onderzoek willen doen en/of financieren. Goed om te weten dat we in contact zijn met het Just Transition Fund voor de IJmond en dat een aanvraag voor 50% subsidie welwillend zal naar worden gekeken.