Activiteiten

De Stichting IJmond IJzersterk tracht haar doel onder meer te bereiken met alle mogelijke activiteiten zoals:

  • het trachten constructieve invloed uit te oefenen op de besluitvorming van vergunning, toezicht en handhavingstaken zodat deze processen voortvarend en snel leiden tot een betere en duurzame leefbaarheid in de IJmond;
  • het functioneren als overlegpartner van (overheids)instanties, onderwijs en wetenschap, bedrijfsleven en organisaties die betrokken zijn bij de duurzame ontwikkeling van de IJmond.;
  • het bevorderen van netwerken, overleg, informatie-uitwisseling en samenwerking tussen deze organisaties;
  • bij het (hoger beroeps-)onderwijs een brug te slaan tussen de overheid, onderwijs en wetenschap en het bedrijfsleven met als doel de basismetaalindustrie en gelieerde maakindustrie met vernieuwende idee├źn vooruit te helpen;
  • belangstelling te wekken, kennis te verstrekken van en bewust te maken van het belang van metaal in de samenleving bij het publiek, volksvertegenwoordigers en overheidsfunctionarissen in het algemeen en de bewoners van de IJmond in het bijzonder
  • het publiceren en verstrekken van relevante informatie omtrent metalen;
  • het organiseren, doen organiseren en geven presentaties en exposities, lezingen en andere activiteiten met betrekking tot processen en toepassingen van metalen;
  • door samen te werken met verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen;
  • het verlenen van technisch en onafhankelijke advies.

Zie ook: Beleidsplan IJmond IJzersterk 2022-2024

Nieuw initiatief: High Tech campus IJmond

Bijgewerkt: 12.5.2023