Vraag & Antwoord

Stichting IJmond IJzersterk streeft naar een open en eerlijke dialoog met iedereen die hart heeft voor duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige IJmond. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen. Heb je een andere vraag? Mail naar info@ijmondijzersterk.nl.

Weer een nieuwe stichting in de IJmond?

Inderdaad. Er zijn veel verschillende groepen in de IJmond die zorgen hebben over de leefomgeving en de gezondheid. Evenwel de discussie daarover wordt niet eerlijk gevoerd. Er wordt ondeskundigheid geëtaleerd, wantrouwen tegenover overheidsinstanties en bestuurders, en erger nog zaken geïnsinueerd zonder bewijzen en uitgebalanceerde wetenschappelijk verantwoorde rapporten gereduceerd tot een paar welkome citaten en getallen en de rest vergeten. Stichting IJmond IJzersterk is ontstaan vanuit een groep omwonenden in de IJmond met diverse expertises die zich met name wil bezighouden met een open en eerlijk debat op basis van wetenschappelijk verantwoorde onderbouwde argumenten gericht op een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige IJmond. We zijn onafhankelijk en we willen proberen de aandacht te richten op wat nodig is voor de toekomst. Wij vertrouwen onze overheidsinstanties en overheidsinstanties en hun harde werken om de problemen van nu op te lossen. Dat hoeven wij niet te doen. We willen wel graag betrokken zijn bij wat de toekomst ons moet gaan bieden.

Dus jullie zijn voor Tata Steel?

Ja en nee. Wij zijn voor een duurzame, groene, gezonde en toekomstbestendige IJmond en daar speelt Tata Steel een grote rol in. Wij zijn ook vóór een nog schonere, gezonde leefomgeving zo spoedig mogelijk. Het wordt wel eens vergeten dat in de afgelopen jaren daar al grote stappen zijn gezet Het IJmondiale bedrijfsleven staat nu voor een nog moeilijkere complexe taak: een transitie naar een koolstofarme bedrijfsvoering, een transitie met een revolutionair karakter. Dat gaat echter niet van vandaag op morgen en dat moet wel betaald kunnen worden. We willen meedenken en meehelpen om die transitie te realiseren. Een duurzame toekomst kan alleen gebouwd als alle 3 peilers van het duurzaamheidsprincipe: Planet, People en Profit, gebalanceerd aanwezig zijn.

Kan ik lid worden van IJmond IJzersterk?

Nee. IJmond IJzersterk is een stichting en geen vereniging. Een stichting kent geen leden.

Kan ik me dan op een andere manier bij IJmond IJzersterk aansluiten?

Ja dat kan. Er zijn verschillende manieren om je aan te sluiten.

  • Je kunt je aanmelden bij “Vrienden van IJmond IJzersterk”. Dan zullen je regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • Wanneer je ons praktisch of inhoudelijk wilt ondersteunen dan is dat nog beter. We horen graag wat je voor de stichting zou kunnen betekenen.

In alle gevallen stuur even een e-mail naar info@IJmondIJzersterk.nl of gebruik deze aanmeld-link.

Opmerking: als je je persoonsgegevens aan ons doorgeeft dan verklaar je je daarmee akkoord met het privacyreglement van de stichting overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Doet IJmond IJzersterk ook aan social media?

Het antwoord is nee. De stichting streeft naar dialoog en niet conflict en polarisatie. Bij het gebruik van social media bestaat al vlug de neiging om ongenuanceerde en extreme reacties te plaatsen die als weinig respectvol worden ervaren. De stichting werkt daar niet aan mee en wil dat ook niet via haar communicatiekanalen faciliteren. Dus je vindt IJmond IJzersterk niet op Twitter, Facebook, Instagram, …

Hoe gaat een staalbedrijf te werk?

Het Tata Steel Orkest heeft een video gemaakt die je meeneemt door de locatie van Tata Steel IJmuiden, de fabrieken van het staalbedrijf met de processen, de producten en trotse medewerkers.

Het Tata Steel Orkest geeft met deze video een muzikale vertolking van het staalbedrijf in IJmuiden. De muziek, de “Steel Overture”, is gecomponeerd door José Alberto Pina in opdracht van het Tata Steel Orkest, ter gelegenheid van het 80-jarige jubileum.

Luister naar de Steel Overture uitgevoerd door het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest onder leiding van dirigent Erik Janssen en kijk vooral ook naar de beelden van staal.

Bijgewerkt: 26.12.2023