2021 Rapporten

TitelDatumAuteur(s)Organisatie
Depositieonderzoek IJmond 2020. Monstername, analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio.2021Mennen MG
Geraets L
ter Burg W
Elberse JE
van Putten EM
Boshuis-Hilverdink ME
van Veen NW
RIVM
Depositieonderzoek IJmond 2020-Meetgegevens van metingen in 2020 in de Ijmond-Bijlage bij RIVM Rapport 2021-01102021Mennen MG
Geraets L
ter Burg W
Elberse JE
van Putten EM
Boshuis-Hilverdink ME
van Veen NW
RIVM
Tussentijdse resultaten Gezondheidsonderzoek in de Ijmond2021JE Elberse, MG Mennen, R Hoogerbrugge, D MooibroekJ, P Zoch, A Dusseldorp, N JanssenRIVM
Analyse stikstofbronmaatregelen, Analyse op verzoek van het kabinet van zestien maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland te beperken2020-04-24Gert Jan van den Born, Lars Couvreur, Jan van Dam, Gerben Geilenkirchen, Maarten ’t Hoen, Robert Koelemeijer, Marian van Schijndel, Martijn Vink, Emma van der ZandenPBL
Vervolgonderzoek fijn stof emissies in de IJmond fase 1 2020-08-25Rinkje MolenaarDCMR Milieudienst Rijnmond
Vervolgonderzoek fijn stof emissies in de IJmond fase 22020-08-25Rinkje MolenaarDCMR Milieudienst Rijnmond
Vervolgonderzoek fijn stof emissies in de Ijmond fase 3 2020-08-25Rinkje MolenaarDCMR Milieudienst Rijnmond
Longkanker in de gemeente Beverwijk2020-11-09IKNL
Beantwoording reacties op concept programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige Ijmond (19 mei 2020)2020-11-17Provincie Noord Holland
Naar een toekomstbestendige staalindustrie Ijmuiden2020-12-01Werkgroep Zeester
GROEN EN LUCHTKWALITEIT IN EEN STEDELIJKE OMGEVING2020-12-01Imke van Moorselaar, Saskia van der ZeeGGD Amsterdam
Gezondheidsproblemen in de  regio IJmond; een verkenning2021-03-01Christos Baliatsas
Jenny Gerbecks
Michel Dückers
Joris IJzermans
Nivel
Datarapport Luchtkwaliteit Ijmond 20202021-05-01D. de JongeGGD Amsterdam
Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden – Tussentijdse parlementaire memo2021-09-02Tata Steel
Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 voor regio Kennemerland2021-09-09Regina Overberg, Daniëlle Kramer, Amber BerlijnGGD Kennemerland
Haalbaarheidsstudie klimaatneutrale paden TSN IJmuiden2021-11-23Roland Berger
Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond2021-12-16IPSOS

Bijgewerkt: 19.1.2024