Stichting IJmond IJzersterk

Waarom weer een nieuwe stichting?

De aanwezigheid van veel industrie in de IJmond met name zware industrie brengt emissies, overlast en potentieel gezondheidsrisico’s met zich mee. Met name het risico van gezondheidsproblemen leidt tot hevige emoties en sterk verschillende meningen in de IJmond in daarbuiten, zowel in de politiek als in allerlei maatschappelijke groeperingen. De polarisatie leidt tot het niet meer luisteren naar elkaar. Bovenal raken oplossingen voor de toekomst uit beeld, terwijl daar toch de sleutel voor een groene, duurzame en gezonde toekomst ligt.

Wat willen wij?

De doelstelling van IJmond IJzersterk is om groepen en organisaties in de IJmond te verbinden om een zinvolle dialoog met elkaar te voeren over een duurzame, groene en gezonde toekomst van de IJmond.

De IJmond bestaat uit drie gemeenten:

  • Beverwijk met 42.000 inwoners op 20 km²
  • Heemskerk met 39.000 inwoners op 32 km²
  • Velsen met 69.000 inwoners op 63 km²

De drie gemeenten liggen aan de Noordzeekust rondom het begin van het Noordzeekanaal, waar veel bedrijven en industrie zich hebben ontwikkeld. Het belangrijkste bedrijf is Tata Steel waar ruim 9.000 mensen werken in 13 fabrieken, in een ingenieursbureau, in een researchcentrum, in een ICT-centrum en in een logistiek bedrijf. Het bedrijf is 7,5 km² groot, ligt in alle drie IJmond gemeentes en heeft veel toeleveringsbedrijven en bedrijven die afhankelijk zijn van Tata Steel. (Voor een muzikale 10 minuten durende beeldimpressie zie Steel ouverture door Tata Steel Orkest.)

Door deze basismetaalindustrie heeft de IJmond een belangrijke economische positie in Nederland en in Europa, zoals in de automobielindustrie, de bouw, de verpakkingsindustrie en in de productie van allerlei huishoudelijke en industriële producten.

Wie zijn de stichting?

De personen die “IJmond IJzersterk” vormen hebben veel ervaring en expertise opgedaan in de politiek, de staalfabricage, andere industrie, de wetenschap en in allerlei maatschappelijke groepen in de IJmond. Zij willen groepen en organisaties niet tegen elkaar, maar met elkaar laten praten om gezamenlijk een gezonde, veilige en groene leefomgeving in de IJmond te creëren en tegelijk een sterke economische positie te handhaven en uit te breiden.

.

Zie ook onze folder “Verbinden in een open dialoog” (link)

.

Bijgewerkt 9.5.2023