Missie

De stichting heeft ten doel te bevorderen dat de basismetaalindustrie in IJmond behouden blijft en zo snel als mogelijk te vergroenen ten einde de leefbaarheid van de IJmond in de ruimste zin van het woord te verbeteren en een duurzame toekomst voor de IJmond in het bijzonder en de Staat der Nederlanden in zijn algemeen te realiseren.

Zie ook: oprichtingsakte met statuten

Bijgewerkt: 26.8.2022