Chatham House rule

In geval van bijeenkomsten georganiseerd door Stichting IJmond IJzersterk zal daarbij, zoveel mogelijk, de Chatham House Rule worden gehanteerd.

 “Wanneer een bijeenkomst, of een deel daarvan, wordt gehouden volgens de “Chatham House Rule”, staat het de deelnemers vrij gebruik te maken van de ontvangen informatie, maar noch de identiteit noch de affiliatie van de spreker(s), noch die van enige andere deelnemer mag worden onthuld.”

Toelichting.

De Chatham House Rule is een principe dat de vertrouwelijkheid van de bron van de verkregen informatie tijdens een vergadering regelt. Deze Regel gebruikt de Stichting als een vooraf overeengekomen leidraad voor het houden van een bijeenkomst, vooral wanneer gevoelige en/of gepolariseerde kwesties worden besproken.

De Chatham House Rule helpt een vertrouwde omgeving te creëren om complexe problemen te begrijpen en op te lossen.  De leidraad is: deel de informatie die je ontvangt, maar onthul niet wie de informatie heeft gegeven.

In een gepolariseerde wereld helpt de Chatham House Rule, indien doeltreffend gebruikt, mensen samen te brengen, barrières te doorbreken, ideeën te genereren en oplossingen overeen te komen en dat is precies wat de Stichting IJmond IJzersterk voor de IJmond beoogt.

Uitwerking.

De Chatham House Rule is uitdrukkelijk bedoeld om de besproken informatie geanonimiseerd te verspreiden. Van de bijeenkomst mogen gewoon notities worden gemaakt, alleen er wordt niet bekend gemaakt wie wat gezegd heeft of van wie de informatie buiten de groep is. De lijst van genodigden c.q. deelnemers mag niet worden verspreid buiten diegenen die aan de vergadering deelnemen.

De Chatham House Rule is een “gentlemen’s agreement” tussen de deelnemers.  Deelnemers aan de bijeenkomst zal voorafgaand aan de bijeenkomst gevraagd worden om dit te respecteren en dus ook geen foto’s en/of filmopnamen te maken.

Uiteraard zal daarbij gelden dat deelnemers andere deelnemers met respect te benaderen en dat woorden zoals o.a. crimineel en crimineel gedrag niet worden toegestaan.

Stichting IJmond IJzersterk zal zorgdragen voor een samenvatting van de bijeenkomst en toesturen aan de deelnemers. Gezien de sterk gepolariseerde verhoudingen en het gebrek aan vertrouwen in overheid en bedrijven bij menige IJmondenaar, zal de Stichting andere organisaties adviseren ook bij hun activiteiten te overwegen de Chatham House Rule te gebruiken.

Bijgewerkt: 2 augustus 2022