GROEN STAAL POSITIEVE VOLGENDE STAP MAAR NU SNELLER

Persbericht

Heemskerk, 30 augustus 2022

Met de gesloten contracten met Danieli, Hatch en McDermott om de waterstofstaalfabriek in IJmuiden te gaan ontwerpen heeft Tata Steel een belangrijke mijlpaal gehaald. Met de keuze van Danieli, Hatch en McDermott kiest Tata Steel voor kwaliteit.

Een snelle vergroening is voor de Stichting IJmond IJzersterk belangrijk. Het tempo moet waar mogelijk nu dan ook omhoog. Bij Tata Steel is er een gevoel van miskenning door de buitenwereld. Die buitenwereld evenwel en zeker de stichting ervaart het als “oorverdovend stil”, bij Tata Steel en ook bij onze overheden. Vanzelfsprekend is men druk bezig achter gesloten deuren.  Een nadeel van deze werkwijze is dat het voeding geeft aan het over de laatste jaren opgebouwde wantrouwen van een groep van omwonenden.  Als stichting willen we graag meewerken aan het ombouwen van wantrouwen naar een beetje vertrouwen. Een meer open communicatie van Tata Steel en de overheden zal helpen. Overigens, omwonenden zijn meer dan Wijk aan Zee’ers en minstens alle IJmondenaren.  Tata Steel probeert wel beter met de omgeving te communiceren maar in dit stadium kan men nog niet concreter zijn dan ”In 2030 moet de nieuwe waterstofstaalfabriek draaien”.

Dit voorjaar publiceerde Gedeputeerde Staten van Noord Holland een indicatief tijdschema.  In het kritieke pad voorafgaand aan de bouw zit 2 jaar voor vergunningverlening. Veel tijd is daarbij gereserveerd voor deze procedures. De verwachting is er een van veel zienswijzen en bezwaren. Een versnelling kan ons inziens bereikt worden als in de periode van nu tot de aanvraag vergunning goed en regelmatig overleg gepleegd wordt tussen Tata Steel, overheden en alle andere belanghebbenden. Dan kunnen zorgen en suggesties m.b.t. emissies, geluid, (explosie)veiligheid, gezondheid, natuur, …. reeds vroegtijdig worden geadresseerd en waar mogelijk doorgespeeld worden aan de ontwerpers. Of er kan worden overlegd over mitigerende maatregelen. In ieder geval betere en concretere communicatie en informatie naar alle omwonenden en belanghebbenden. Waardoor een breed draagvlak kan worden gecreëerd voor de plannen tot vergroening van Tata Steel en de omgeving.