Waterstofnetwerk NZKG

Hynetwork Services (HNS), een 100% dochteronderneming van de N.V. Nederlandse Gasunie,  is van plan in het Noordzeekanaalgebied een waterstoftransportnet aan te leggen voor grootverbruikers. Dit past uitstekend bij de nieuwe waterstofinstallaties van Tata Steel. HNS  is goed gestart met de participatie en ze doen dit volgens de nieuwe omgevingswet. Daar is er veel aandacht voor reacties van belanghebbende reeds in een heel vroegtijdig stadium dat de plannen nog verder uitgewerkt moeten worden. Evenwel het plan is medio 2026 al waterstof via het netwerk te leveren. Aangezien waterstof waarschijnlijk een sleutelfunctie krijgt in de transitie van de IJmond heeft de stichting ook meegedaan aan de participatie door het bezoeken van de informatieavond alsmede het schrijven van een reactie. HNS heeft daarna degenen die een reactie ingestuurd hadden in een tweetal avonden op de hoogte gehouden van de voortgang en de ontwikkelingen.

De belangrijkste punten voor ons waren een tracé dat zo kort mogelijk is richting het terrein van Tata Steel alsmede de veiligheid bij hergebruik van pijpleidingen thans in gebruik voor aardgas.

HNS heeft goed geluisterd en de reacties verwerkt in de plannen, zodanig dat de stichting geen behoefte had om een formele zienswijze in te dienen voor de volgende fase: het opstellen van de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) alsmede het MER (Milieu Effect Rapportage). We gaan nu even weer afwachten wat dat oplevert maar gezien de goede ervaringen van de afgelopen ¾ jaar zien we dat met vertrouwen tegemoet.