Demonstratie Greenpeace

Stel we zijn het niet eens zijn dat we in de avond een snelheidsbeperking hebben van 130 km/uur en we vinden dat er helemaal geen snelheidsbeperking moet zijn. Samen met zo’n 400 gelijkgestemden besluiten we te gaan demonstreren op de volgende wijze doen. Als demonstratie gaan we op een avond om 20.00 uur met 400 auto’s op de A9, vanaf Alkmaar tot het Rottepolderplein 160 km te gaan rijden. We kondigen dit netjes als demonstratie aan bij de overheden zodat alle benodigde instanties op de hoogte zijn van ons protest. Zal de overheid dit van ons accepteren? Wel zeker van niet! Ondanks dat wij ook recht hebben om te demonstreren zullen ze ons proberen tegen te houden. Wellicht dat de politie ons gaat begeleiden om de vrede te bewaren en de veiligheid te handhaven als we onze actie alsnog uitvoeren. Zeker is wel dat de politie alle kentekens noteert en een proces-verbaal opgemaakt zodat we allen een boete krijgen van € 350,-. En terecht, we leven in een rechtsstaat en daar hebben we wetten waar we ons aan moeten houden.

Ondanks de verordening vanuit de 3 IJmond gemeenten is Greenpeace zonder melding aan de overheden maar wel met veel voorafgaande (pers)publiciteit met 400 sympathisanten toch het Tata Steel terrein opgegaan. De politie heeft geen actie ondernomen om dit te voorkomen. De politie heeft dit gefaciliteerd met een “vredesteam” zodat het niet zou escaleren en om de veiligheid te waarborgen. Achteraf zegt de politie blij te zijn dat alles zo goed verlopen is en ze geen 400 proces-verbalen heeft te hoeven schrijven!

Op het betreden van verboden terrein staat een boete van € 450,-. Nu is het wellicht lastig om alle 400 demonstranten te bekeuren in deze situatie. Maar zou de organiserende organisatie, in dit geval dus Greenpeace vervolgd moeten worden zoals de “blokkeerfriezen”. Zou een boete van 400 x € 450,- = € 180.000, – niet terecht zijn? Daarnaast zouden ze ook de aanzienlijke schade van Tata Steel wegens productieverlies en boetes aan wachtende schepen moeten vergoeden.

Zo niet wat is in Nederland onze rechtstaat dan nog waard?