Misleiding

N.a.v. rapporten van het RIVM lees en hoor je vaak van actiegroepen en in de pers: “In de directe omgeving van Tata Steel in IJmuiden komt longkanker tot 50 procent vaker voor dan in de rest van Nederland.”

Dat klinkt heel ernstig want leest en denkt iedereen daarna: “In de directe omgeving van Tata Steel in IJmuiden komt longkanker 50 procent vaker voor dan in de rest van Nederland.” Voor zover het verschil niet duidelijk is, de politieke correcte zin wordt zonder het woordje “tot” een heel andere uitspraak. Het getal voor één bijzondere postcode 1941 in Beverwijk met ca. 3000 bewoners, wordt gegeneraliseerd naar de hele IJmond van 160.000 inwoners. Door Tata Steel te noemen, wordt tevens geïnsinueerd dat dat door het bedrijf wordt veroorzaakt. In de volksmond zijn dat de zeer giftige stoffen in de lucht. Volgens een steeds groter wordende groep bewoners, worden alle in de IJmond voorkomende ziektes en dus ook alle voorkomende gevallen van kanker veroorzaakt door Tata Steel. Kinderen verwijten elkaar op school als hun ouders of familie bij de “giffabriek” werken. Mensen praten niet meer tegen elkaar als ze weten dat de ander een ander standpunt inneemt over die “giffabriek”. Je bent voor of tegen. De “grootmachten” onder de milieuorganisaties, Extinction Rebellion en Greenpeace zien er opeens brood in en komen naar de IJmond om “een einde te maken aan de overlast en de vervuiling”.

.

Evenwel wie de kankeratlas erop naslaat, ziet toch iets vreemds: de meeste verhoogde waarden zijn in Velsen-Noord en IJmuiden. In de IJmond is er een overwegend zuidwestenwind en dat blaast weg van die plekken in Velsen naar Wijk aan Zee. Daar is evenwel de longkanker 1% minder dan gemiddeld in het land. Hoe kan dat nu?

Kijk ook eens naar andere delen van het land en dan vind je in “arme” gebieden (bijv. Oldambt Groningen, Lelystad, … meer longkanker dan in “rijke” gebieden. Amsterdam-Noord bijvoorbeeld met Tuindorp 69% en Buiksloterham zelfs 89% maar daar hoor je niemand over.

Een bijzonderheidje hierbij is:  het hoofdkantoor Greenpeace staat in Amsterdam-Noord (NDSM-Plein 32 1033 WB Amsterdam). Het is helder als je dit vertelt, gaat het verhaal van lokale milieugroepen en de regionale pers over die giffabriek en kanker geheel onderuit.  De stelling is verworden tot pure misleiding met alle gevolgen van dien zoals kinderen die elkaar uitschelden. Wetenschapsjournalist Arnout Jaspers heeft de kankeratlas goed geanalyseerd en concludeert ”Wat Tata ook te verwijten mag zijn, niet dat het bedrijf aantoonbaar kanker veroorzaakt.”