Vrienden van IJmond IJzersterk

Vrienden van IJmond IJzersterk, wie zijn dat?

Tegeltjeswijsheid: “Echte vrienden staan achter je, daarom zie je zie niet”

Vrienden van IJmond IJzersterk is voor ons als stichting, iedereen die met ons gelijkgestemd is en ook staat voor verbinden en tegen polarisatie. Je hoeft het niet allemaal met ons eens te zijn. Het gaat er juist om dat we met elkaar in gesprek blijven en in en open dialoog zaken met elkaar kunnen gericht op een gezonde, groene en duurzame toekomst van de IJmond.

Aangezien de stichting met minimale kosten werkt en voor zover geheel gedragen door het bestuur, zijn er voor vrienden van IJmond IJzersterk er geen kosten aan verbonden. En dat willen we zo houden. Mochten we in de toekomst activiteiten ontwikkelen die veel geld gaan kosten dan zullen we een gerichte sponsoractie uitvoeren zonder verplichtingen voor de vrienden van IJmond IJzersterk.

Wat mogen vrienden van IJmond IJzersterk verwachten?

Het bestuur zal pogen de vrienden IJmond IJzersterk via een nieuwsbrief of email op de hoogte te houden van activiteiten van de stichting. Zo zijn de vrienden van IJmond IJzersterk de eersten die van die activiteiten kennis mogen nemen. Mochten we een algemene bijeenkomst gaan organiseren dan kunnen vrienden van IJmond IJzersterk als eersten een uitnodiging tegemoet zien. Als enige tegenprestatie verwachten we van de vrienden van IJmond IJzersterk dat ze ons scherp houden door ons een terugkoppeling te bieden. Graag horen we ook wat de vrienden van IJmond IJzersterk belangrijk vinden en waar de stichting aandacht aan zou moeten schenken.