Reclame Code Commissie

Greenpeace heeft twee klachten tegen Tata Steel ingediend bij de Reclame Code Commissie. De milieuorganisatie stelt dat de staalfabrikant in online advertenties misleidende informatie heeft verspreid over de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Greenpeace vindt dat dit misleidende informatie is.

Evenwel zou de Reclame Code Commissie dan ook niet een oordeel moeten geven over de reclamecampagne die Greenpeace over ons neer stort en die zeker minstens zo misleidend is.

Greenpeace roept in zijn reclamecampagne burgers op hen te helpen met het stoppen van de grote vervuilers. Diezelfde grote vervuilers zorgen direct of indirect voor ons voedsel, apparatuur en medicijnen voor onze gezondheid en ze zorgen voor onze mobiliteit. Als we die gedachte volgen dan verdwijnt de totale industrialisatie en komen we in een tijd zoals 1820 terecht. Toen leefde 1 miljard mensen op aarde, we werden gemiddeld 30 jaar en 85% leefde onder de armoedegrens. Dit zijn dan nog hoopvolle cijfers want als we de industrie laten verdwijnen hoef je geen profeet te zijn dat we die cijfers niet zullen halen en dat er massa sterfte op deze wereld komt. Nu zijn de cijfers er wonen 8,5 miljard mensen op de aarde, we worden gemiddeld 72 jaar oud en 94% leeft boven de armoedegrens. Dankzij de industrialisatie.

Nee de reclameleus had moeten zijn: help ons de grote vervuilers minder te laten vervuilen”.

Zo is een bestuurslid van de stichting bezig met een energiebesparingsproject voor de industrie waarin de terugverdientijd voor 90% van de investeringen ongeveer 2 jaar is en de besparing op energie ongeveer overeenkomt met 10 miljoen zonnepanelen. Een ander bestuurslid is actief om gecontroleerd gewassen te kweken waarbij met dezelfde energie de oogst ongeveer 4 keer zoveel is. Dit zijn goede voorbeelden van technologische oplossingen die ons vooruit helpen. En met technologische oplossingen kunnen we het verschil maken in hoe we met het milieu en klimaat omgaan.