Heracless

Heracless is het strategische project voor groen staal van Tata Steel IJmuiden. De ombouw van Tata Steel IJmuiden is een megaklus en daarom is wellicht de naam Heracless gekozen.

Heracles is een van de bekendste en beroemdste goddelijke helden uit de Griekse mythologie. Hij werd beschouwd als de grootste van de helden, een symbool van mannelijkheid, vader van een lange rij koninklijke clans en de kampioen van de Olympische orde tegen verschrikkelijke monsters.

De stichting is blij dat Stichting Zeester Cluster en FNV Tata Steel op die route hebben gekregen. Het project is initieel tot stand gekomen primair als een antwoord op de vraag om vermindering van CO2-emissie. Door de gekozen oplossing wordt echter ook een oplossing geboden naar minder overlast van geur, geluid en stof maar vooral naar minder emissies van schadelijke stoffen. Tevens biedt het een uitzicht op een duurzame toekomst van het bedrijf en daarmee van de IJmond, dus compleet passend bij ons streven naar een groene, duurzame en gezonde toekomst.

We willen echter ook dat het snel gaat. Het kan dus niet anders dan dat de stichting nadrukkelijk actief betrokken wil zijn en haar bijdrage wil geven om Tata Steel te helpen om snel de resultaten te behalen die voor de IJmond goed zijn. De stichting heeft in een reactie op het project een brief geschreven met suggesties en ideeën over betere participatie van de omgeving maar ook de zorgen kenbaar gemaakt over de snelheid van het proces. Voor geïnteresseerden, de brief is te vinden op deze website (link). Tata Steel heeft daar goed op gereageerd. Wij en anderen hebben nog eens in een apart gesprekken mogen uitleggen wat wij belangrijk vinden. Tata Steel is op grond van die reacties ook nog eens goed gaan kijken naar de eigen plannen en heeft alternatieven meegenomen in het besluitvormingsproces. Kijk dat is nu exact waar goede participatie om draait.