High Tech Campus IJmond

High Tech Campus Eindhoven

De regio IJmond heeft een lange geschiedenis in de maakindustrie met veel MKB-bedrijven. De transitie bij Tata Steel door gebruik te maken van waterstof in het productieproces biedt nieuwe kansen en mogelijkheden om de IJmond te transformeren in een knooppunt voor innovatie en technologische ontwikkeling. Waterstof is een sleuteltechnologie in de overgang naar schone energie. Er is echter nog veel te doen om ook daadwerkelijk grootschalig waterstof gebruik te realiseren. De introductie van waterstof vraagt om nieuwe kennis en opleidingsmogelijkheden. Het biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Daartoe zou een High Tech Campus in de IJmond als een centrum voor onderzoek en ontwikkeling van waterstof- en energietechnologie kunnen fungeren als een aanjager voor een groene en duurzame ontwikkeling van de gehele IJmond.

  • Het MKB speelt een cruciale rol in de economie van de IJmond. Een High Tech Campus IJmond kan MKB-bedrijven toegang bieden tot geavanceerde technologieën, onderzoeksinfrastructuur en gespecialiseerd personeel. Dit kan leiden tot nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden en de groei van de lokale economie stimuleren.
  • Een High Tech Campus IJmond biedt uitgebreide mogelijkheden voor HBO- en MBO-instellingen om hun opleidingsprogramma’s af te stemmen op de behoeften van de industrie. Door nauwe samenwerking met bedrijven in de IJmond  kunnen studenten praktijkgerichte ervaring opdoen en zijn ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt.
  • Techport is al een bestaand en goed werkend samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de IJmond. Het heeft al een sterke positie in het faciliteren van technisch onderwijs en het aantrekken van talent naar de regio. Techport zou de basis kunnen zijn om een High Tech Campus IJmond te starten waarmee Techport zichzelf verder kan uitbouwen en versterken als een bron van technologische expertise en innovatie.

We achten de ontwikkeling van een High Tech Campus IJmond als veelbelovend, evenwel de meerwaarde ook aangetoond worden en voor succes moeten dubbelingen met andere initiatieven worden vermeden. Het oprichten en onderhouden van een High Tech Campus vereist aanzienlijke financiële investeringen. Deze kunnen worden gewaarborgd door publieke en private financiering, waaronder bijdragen van de overheid en bedrijven in de regio, evenals Europese subsidies gericht op technologische innovatie en duurzaamheid.

De Stichting IJmond Ijzersterk is in contact met een groot ingenieursbureau voor een haalbaarheidsstudie. Daartoe zoeken we steun en financiële middelen van de Provincie Noord-Holland en de IJmond gemeenten, in eerste instantie om zo’n haalbaarheidsstudie te kunnen uitvoeren.

Wat de Stichting IJmond IJzersterk betreft is het juist nu de tijd om de regio transformeren in een centrum voor innovatie en duurzaamheid, waarbij het onderwijs en het MKB worden versterkt. Dit zou niet alleen positief bijdragen aan de economie in de IJmond maar uitstralen naar Noord-Holland. We hopen dat de haalbaarheidsstudie ons daar voldoende handvatten voor bieden alsmede enthousiaste participatie van het lokale bedrijven en onderwijsinstellingen.